جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.
پخش زنده والیبال کانادا و کوبا - امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

پخش زنده والیبال کانادا و کوبا – امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

اشتراک‌گذاری:

اشتراک‌گذاری:

اشتراک‌گذاری:

دیدار والیبال بین تیم های ملی کانادا و کوبا در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402 ساعت 03:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

لینک پخش زنده والیبال کانادا و کوبا – امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

برای مشاهده برنامه مسابقات دیگر والیبال، از این لینک استفاده نمائید.

برنامه کامل مرحله مقدماتی لیگ ملت ها به وقت ایران:

هفته نخست

محل برگزاری: اوتاوا – کانادا، گروه اول: (کانادا، کوبا، آمریکا، آلمان، آرژانتین، هلند، ایتالیا و برزیل)

محل برگزاری: ناگویا – ژاپن، گروه دوم: (ژاپن، اسلوونی، فرانسه، لهستان، صربستان، چین، بلغارستان و ایران)

سه‌شنبه ۱۶ خرداد 1402:

 • بلغارستان – چین، ساعت ۱۰:۴۰ به وقت ایران
 • ژاپن – ایران، ساعت ۱۴:۱۰ به وقت ایران
 • ایتالیا – آرژانتین، ساعت ۲۴:۰۰ به وقت ایران

چهارشنبه ۱۷ خرداد 1402:

 • کانادا – کوبا، ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران
 • اسلوونی – صربستان، ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران
 • لهستان – فرانسه، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – هلند، ساعت ۲۴ به وقت ایران

پنج‌شنبه ۱۸ خرداد 1402:

 • برزیل – آلمان، ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران
 • اسلوونی – بلغارستان، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • صربستان – چین، ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران
 • لهستان – ایران، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – کوبا، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • ایتالیا – آمریکا، ساعت ۲۴ به وقت ایران

جمعه ۱۹ خرداد 1402:

 • آرژانتین – برزیل، ساعت ۳:۳۰ به وقت ایران
 • چین – فرانسه، ساعت ۷:۴۰ به وقت ایران
 • لهستان – بلغارستان، ساعت ۱۰:۴۰ به وقت ایران
 • ژاپن – صربستان، ساعت ۱۴:۱۰ به وقت ایران
 • هلند – آلمان، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • ایتالیا – کوبا، ساعت ۲۴ به وقت ایران

شنبه ۲۰ خرداد 1402:

 • کانادا – آرژانتین، ساعت ۰۳:۳۰ به وقت ایران
 • فرانسه – اسلوونی، ساعت ۰۳:۱۰ به وقت ایران
 • ایران – چین، ساعت ۱۰:۱۰ به وقت ایران
 • ژاپن – بلغارستان، ساعت ۱۳:۴۰ به وقت ایران
 • آلمان – ایتالیا، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
 • برزیل – کوبا، ساعت ۲۴ به وقت ایران

یکشنبه ۲۱ خرداد 1402:

 • کانادا – آمریکا، ساعت ۰۳:۳۰ به وقت ایران
 • اسلوونی – ایران، ساعت ۰۷:۱۰ به وقت ایران
 • صربستان – لهستان، ساعت ۱۰:۱۰ به وقت ایران
 • ژاپن – فرانسه، ساعت ۱۳:۴۰ به وقت ایران
 • آرژانتین – هلند، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – برزیل، ساعت ۲۲ به وقت ایران

دوشنبه ۲۲ خرداد 1402:

 • کانادا – آلمان، ساعت ۱:۳۰ به وقت ایران

هفته دوم:

محل برگزاری: روتردام – هلند، گروه سوم: (هلند، آمریکا، لهستان، ایران، ایتالیا، آلمان، صربستان و چین)

محل برگزاری: اورلئان – فرانسه، گروه چهارم: (فرانسه، کوبا، برزیل، ژاپن، اسلوونی، بلغارستان، آرژانتین و کانادا)

سه‌شنبه ۳۰ خرداد 1402:

 • ایران – آلمان، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – کانادا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – صربستان، ساعت ۱۸ به وقت ایران
 • آرژانتین – اسلوونی، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – چین، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
 • برزیل – بلغارستان، ساعت ۲۲ به وقت ایران

چهارشنبه ۳۱ خرداد 1402:

 • ایران – ایتالیا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – کوبا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – چین، ساعت ۱۸ به وقت ایران
 • اسلوونی – کانادا، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • آلمان – لهستان، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
 • آرژانتین – فرانسه، ساعت ۲۲ به وقت ایران

پنجشنبه یکم تیر 1402:

 • چین – ایتالیا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – برزیل، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • صربستان – آلمان، ساعت ۱۸ به وقت ایران
 • کانادا – بلغارستان، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – لهستان، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
 • اسلوونی – کانادا، ساعت ۲۲ به وقت ایران

جمعه دوم تیر 1402:

 • ایران – آمریکا، ساعت ۱۸ به وقت ایران
 • آرژانتین – بلغارستان، ساعت ۱۸ به وقت ایران
 • صربستان – ایتالیا، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
 • فرانسه – کوبا، ساعت ۲۲ به وقت ایران

شنبه سوم تیر 1402:

 • لهستان – آمریکا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – آرژانتین، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – ایران، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • برزیل – اسلوونی، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
 • چین – آلمان، ساعت ۲۲ به وقت ایران
 • کانادا – فرانسه، ساعت ۲۲ به وقت ایران

یکشنبه ۴ تیر 1402:

 • ایتالیا – لهستان، ساعت ۱۴ به وقت ایران
 • بلغارستان – کوبا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – صربستان، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
 • برزیل – فرانسه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران

هفته سوم:

محل برگزاری: آناهایم – آمریکا، گروه پنجم: (آمریکا، ایران، آرژانتین، بلغارستان، فرانسه، آلمان، صربستان و کوبا)

محل برگزاری: پاسای – فیلیپین، گروه ششم: (ژاپن، لهستان، چین، ایتالیا، اسلوونی، هلند، برزیل و کانادا)

سه‌شنبه ۱۳ تیر 1402:

 • برزیل – ایتالیا، ساعت ۰۶:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – چین، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران
 • آرژانتین – صربستان، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

چهارشنبه ۱۴ تیر 1402:

 • ایران – فرانسه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت ایران
 • کانادا – هلند، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • لهستان – اسلوونی، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران

پنجشنبه ۱۵ تیر 1402:

 • آلمان – بلغارستان، ساعت ۰۱:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – کوبا، ساعت ۰۵:۰۰ به وقت ایران
 • برزیل – هلند، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • کانادا – ایتالیا، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران
 • چین – اسلوونی، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • آرژانتین – آلمان، ساعت ۲۲ به وقت ایران

جمعه ۱۶ تیر 1402:

 • صربستان – کوبا، ساعت ۰۱:۳۰ به وقت ایران
 • بلغارستان – ایران، ساعت ۰۵:۰۰ به وقت ایران
 • لهستان – برزیل، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • اسلوونی – ایتالیا، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – هلند، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • صربستان – فرانسه، ساعت ۲۲ به وقت ایران

شنبه ۱۷ تیر 1402:

 • کوبا – آلمان، ساعت ۰۱:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – آرژانتین، ساعت ۰۵:۰۰ به وقت ایران
 • برزیل – چین، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • لهستان – کانادا، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – ایتالیا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • بلغارستان – صربستان، ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران

یکشنبه ۱۸ تیر 1402:

 • آرژانتین – ایران، ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران
 • آمریکا – فرانسه، ساعت ۰۵:۰۰ به وقت ایران
 • چین – کانادا، ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران
 • هلند – اسلوونی، ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران
 • ژاپن – لهستان، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
 • کوبا – ایران، ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران

دوشنبه ۱۹ تیر 1402:

 • فرانسه – آلمان، ساعت ۰۱:۳۰ به وقت ایران
 • آمریکا – بلغارستان، ساعت ۰۵:۰۰ به وقت ایران

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *