پربازدید ترین‌های هفته

آموزش

فوتبال

پخش زنده فوتبال موناکو و نیس - جمعه 31 شهریور 1402

پخش زنده فوتبال موناکو و نیس – جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های موناکو و نیس در لیگ یک فرانسه (لوشامپیونه)، امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به‌وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

پخش زنده آلاوس و اتلتیک بیلبائو - جمعه 31 شهریور 1402

پخش زنده آلاوس و اتلتیک بیلبائو – جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم‌های آلاوس و اتلتیک بیلبائو در سری مسابقات لالیگا اسپانیا امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به‌وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این دیدار به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

پخش زنده لچه و جنوا - امروز جمعه 31 شهریور 1402

پخش زنده لچه و جنوا – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های لچه و جنوا در سری مسابقات سری آ ایتالیا امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:15 به‌وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این دیدار به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

بوندس لیگا آلمان

پخش زنده اشتوتگارت و دارمشتات – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم‌های اشتوتگارت و دارمشتات در سری مسابقات بوندس لیگا آلمان امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:00 به‌وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این مسابقه به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

لیگ حرفه‌ای عربستان

پخش زنده فوتبال النصر و الاهلی – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های النصر و الاهلی در سری مسابقات لیگ حرفه‌ای عربستان امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

پخش زنده سالرنیتانا و فروزینونه - امروز جمعه 31 شهریور 1402

پخش زنده سالرنیتانا و فروزینونه – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های سالرنیتانا و فروزینونه در سری مسابقات سری آ ایتالیا امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 20:00 به‌وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این دیدار به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

لیگ حرفه‌ای عربستان

پخش زنده فوتبال الریاض و الفیحا – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های الریاض و الفیحا در سری مسابقات لیگ حرفه‌ای عربستان امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 18:30 به وقت تهران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

لیگ حرفه‌ای عربستان

پخش زنده فوتبال الاخدود و الخلیج – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های الاخدود و الخلیج در سری مسابقات لیگ حرفه‌ای عربستان امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 18:30 به وقت تهران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

بازی های آسیایی 2022 - هانگژو

پخش زنده فوتبال قطر و فلسطین – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های ملی قطر و فلسطین در سری مسابقات فوتبال بازی های آسیایی 2022 – هانگژو امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 15:00 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

بازی های آسیایی 2022 - هانگژو

پخش زنده فوتبال هنگ کنگ و ازبکستان – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های ملی هنگ کنگ و ازبکستان در سری مسابقات فوتبال بازی های آسیایی 2022 – هانگژو امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 15:00 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

بازی های آسیایی 2022 - هانگژو

پخش زنده فوتبال افغانستان و سوریه – امروز جمعه 31 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های ملی افغانستان و سوریه در سری مسابقات فوتبال بازی های آسیایی 2022 – هانگژو امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 11:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده وستهام و باچکا توپولا - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده وستهام و باچکا توپولا – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های وستهام و باچکا توپولا در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده گلاسکو رنجرز و رئال بتیس - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده گلاسکو رنجرز و رئال بتیس – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های گلاسکو رنجرز و رئال بتیس در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده برایتون و آ ا ک آتن - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده برایتون و آ ا ک آتن – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های برایتون و آ ا ک آتن در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده آژاکس و مارسی - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده آژاکس و مارسی – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های آژاکس و مارسی در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده کلوپ بروخه و بشیکتاش - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده کلوپ بروخه و بشیکتاش – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های کلوپ بروخه و بشیکتاش در سری مسابقات لیگ کنفرانس اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال الاتحاد و الفتح - امروز پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده فوتبال الاتحاد و الفتح – امروز پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار بین تیم‌های الاتحاد و الفتح در سری مسابقات لیگ حرفه‌ای عربستان امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به‌صورت زنده می‌توانید از لینک ارائه‌شده استفاده نمائید.

پخش زنده لاسک و لیورپول - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده لاسک و لیورپول – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های لاسک و لیورپول در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 20:15 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده شریف مولداوی و رم - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده شریف مولداوی و رم – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های شریف مولداوی و رم در سری مسابقات لیگ اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 20:15 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده خنک و فیورنتینا - پنجشنبه 30 شهریور 1402

پخش زنده خنک و فیورنتینا – پنجشنبه 30 شهریور 1402

دیدار فوتبال بین تیم های خنک و فیورنتینا در سری مسابقات لیگ کنفرانس اروپا امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 20:15 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

فوتبال

پربازدید ترین‌های هفته

پربحث ترین‌های ماه