جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.

برنامه پخش زنده مسابقات

پخش زنده فوتبال گرجستان و چک - امروز شنبه 2 تیر 1403

پخش زنده فوتبال گرجستان و چک – امروز شنبه 2 تیر 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی گرجستان و چک در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال هلند و فرانسه - امروز جمعه 1 تیر 1403

پخش زنده فوتبال هلند و فرانسه – امروز جمعه 1 تیر 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی هلند و فرانسه در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال لهستان و اتریش - امروز جمعه 1 تیر 1403

پخش زنده فوتبال لهستان و اتریش – امروز جمعه 1 تیر 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی لهستان و اتریش در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال اسلواکی و اوکراین - امروز جمعه 1 تیر 1403

پخش زنده فوتبال اسلواکی و اوکراین – امروز جمعه 1 تیر 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی اسلواکی و اوکراین در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده والیبال کوبا و اسلوونی - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال کوبا و اسلوونی – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی کوبا و اسلوونی در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 22:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال بلغارستان و ایتالیا - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال بلغارستان و ایتالیا – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی بلغارستان و ایتالیا در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 18:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال ترکیه و آرژانتین - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال ترکیه و آرژانتین – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی ترکیه و آرژانتین در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 14:30 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال برزیل و آمریکا - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال برزیل و آمریکا – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی برزیل و آمریکا در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 14:30 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال ایران و هلند - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال ایران و هلند – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی ایران و هلند در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 10:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال آلمان و کانادا - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده والیبال آلمان و کانادا – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی آلمان و کانادا در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 06:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده فوتبال اسپانیا و ایتالیا - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال اسپانیا و ایتالیا – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی اسپانیا و ایتالیا در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال دانمارک و انگلیس - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال دانمارک و انگلیس – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی دانمارک و انگلیس در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال اسلوونی و صربستان - امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال اسلوونی و صربستان – امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی اسلوونی و صربستان در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده والیبال ایتالیا و لهستان - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده والیبال ایتالیا و لهستان – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی ایتالیا و لهستان در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال کوبا و صربستان - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده والیبال کوبا و صربستان – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی کوبا و صربستان در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال ایران و آمریکا - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده والیبال ایران و آمریکا – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی ایران و آمریکا در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده والیبال آلمان و فرانسه - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده والیبال آلمان و فرانسه – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار والیبال بین تیم های ملی آلمان و فرانسه در سری مسابقات لیگ ملت های والیبال امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده فوتبال اسکاتلند و سوئیس - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال اسکاتلند و سوئیس – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی اسکاتلند و سوئیس در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال آلمان و مجارستان - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال آلمان و مجارستان – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی آلمان و مجارستان در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

پخش زنده فوتبال کرواسی و آلبانی - امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

پخش زنده فوتبال کرواسی و آلبانی – امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403

دیدار فوتبال بین تیم های ملی کرواسی و آلبانی در سری مسابقات یورو ۲۰۲۴ امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید.

برنامه پخش زنده مسابقات

پربازدید ترین‌های هفته

پربحث ترین‌های ماه