جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.

پربازدید ترین‌های هفته

آموزش

بازی های رایانه ای

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک - چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک – امروز پنجشنبه 13 مهر 1402

مسابقات جهانی کانتر استرایک (Counter Strike) امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک - چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک – امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402

مسابقات جهانی کانتر استرایک (Counter Strike) امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 17:30 و 21:00 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز دوشنبه 20 شهریور 1402

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت 12:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۰ به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۰ به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک - چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک – دوشنبه 8 خرداد 1402

مسابقات جهانی کانتر استرایک (Counter Strike) امروز دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 21:00 و 23:00 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز پنجشنبه 31 فروردین 1402

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز پنجشنبه 31 فروردین 1402 ساعت 13:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز چهارشنبه 30 فروردین 1402

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز چهارشنبه 30 فروردین 1402 ساعت 13:30 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز سه شنبه 29 فروردین 1402

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز سه شنبه 29 فروردین 1402 ساعت 16:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک - چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک – سه شنبه 22 فروردین 1402

مسابقات جهانی کانتر استرایک (Counter Strike) امروز سه شنبه 22 فروردین 1402 ساعت 11:00 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز سه شنبه 22 فروردین 1402

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز سه شنبه 22 فروردین 1402 ساعت 01:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز شنبه 27 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز شنبه 27 اسفند 1401 ساعت 14:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز پنجشنبه 25 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز پنجشنبه 25 اسفند 1401 ساعت 17:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک - چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی کانتر استرایک – چهارشنبه 24 اسفند 1401

مسابقات جهانی کانتر استرایک (Counter Strike) امروز چهارشنبه 24 اسفند 1401 ساعت 18:30 به وقت ایران برگزار می شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمایید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز چهارشنبه 24 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز چهارشنبه 24 اسفند 1401 ساعت 17:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز جمعه 19 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز جمعه 19 اسفند 1401 ساعت 17:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز پنجشنبه 18 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 (Fifa23) امروز پنجشنبه 18 اسفند 1401 ساعت 18:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 - امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401

پخش زنده مسابقات جهانی فیفا 23 – امروز چهارشنبه 17 اسفند 1401

مسابقات جهانی فیفا 23 امروز چهارشنبه 17 اسفند 1401 ساعت 20:00 به وقت ایران برگزار می‌شود. برای مشاهده این رقابت ها به صورت زنده می توانید از لینک ارائه شده استفاده نمائید. با اروتک همراه باشید.

بازی های رایانه ای

پربازدید ترین‌های هفته

پربحث ترین‌های ماه