Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

پربازدید ترین‌های هفته

آموزش

پخش زنده تلویزیون

پخش زنده شبکه 1 (سرورها مختلف)

پخش زنده شبکه 1 (سرورهای مختلف)

برای مشاهده لینک پخش زنده شبکه 1 ( یک ) صدا و سیما از سرورهای مختلف ( تلوبیون ، سپهر ، فام ، سایت شبکه 1 )  و جدول پخش ( کنداکتور ) برنامه های امروز  این شبکه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده شبکه ورزش (سرورهای مختلف)

پخش زنده شبکه ورزش (سرورهای مختلف)

برای مشاهده لینک پخش زنده ورزش صدا و سیما از سرورهای مختلف ( تلوبیون ، سپهر ، فام ، سایت شبکه ورزش )  و جدول پخش ( کنداکتور ) برنامه های امروز  این شبکه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده شبکه 3 (سرورهای مختلف)

پخش زنده شبکه 3 (سرورهای مختلف)

برای مشاهده لینک پخش زنده شبکه 3 ( سه ) صدا و سیما از سرورهای مختلف ( تلوبیون ، سپهر ، فام ، سایت شبکه 3 )  و جدول پخش ( کنداکتور ) برنامه های امروز  این شبکه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده شبکه 2 (سرورها مختلف)

پخش زنده شبکه 2 (سرورهای مختلف)

برای مشاهده لینک پخش زنده شبکه 2 ( دو ) صدا و سیما از سرورهای مختلف ( تلوبیون ، سپهر ، فام ، سایت شبکه 2 )  و جدول پخش ( کنداکتور ) برنامه های امروز  این شبکه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. با اروتک همراه باشید.

پخش زنده تلویزیون

پربازدید ترین‌های هفته

پربحث ترین‌های ماه